loading...

Jatuh Cinta adalah Fitrah

Jatuh Cinta adalah Fitrah
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS Ar Rum : 21)

Cinta seorang lelaki kepada wanita dan cinta wanita kepada lelaki adalah perasaan yang manusiawi yang bersumberkan dari fitrah yang diciptakan Allah SWT di dalam jiwa manusia, yaitu kecenderungan kepada lawan jenisnya ketika telah mencapai kematangan fikiran dan fisiknya. Cinta pada dasarnya adalah bukanlah sesuatu yang kotor, karena kekotoran dan kesuciannya bergantung kepada kita. Jika kita mengarah cinta itu kepada kebaikan, maka terbitlah cinta yang suci dan halal Jika kita mengarahkan cinta kita berlandaskan hawa nafsu semata mata, maka terbitlah cinta yang kotor dan haram

Cinta mengandungi segala makna kasih sayang, keharmonian, penghargaan dan kerinduan, disamping mengandungi persiapan untuk menempuh kehidupan di kala suka dan duka, lapang dan sempit. Cinta bukanlah hanya sebuah tarikan luaran sahaja. Ketertarikan secara luaran hanyalah permulaan cinta, bukan puncaknya. Dan sudah fitrah manusia untuk menyukai keindahan. Tetapi di samping keindahan bentuk dan rupa harus disertai keindahan keperibadian dengan akhlak yang baik.

Islam adalah agama fitrah. Karena itulah, Islam tidaklah membelenggu perasaan manusia. Islam tidak mengingkari perasaan cinta yang tumbuh pada diri seorang manusia. Akan tetapi Islam mengajarkan pada manusia untuk menjaga perasaan cinta itu, dirawat dan dilindungi dari segala kehinaan dan apa saja yang mengotorinya.

Islam membersihkan dan mengarahkan perasaan cinta. Islam mengajarkan bahawa sebelum dilaksanakan akad nikah

Kita harus juga Ingat cinta itu tidak harus memiliki seseorang tersebut. Jika memang kita cinta kepada seseorang jaganlah kita mengotori hatinya dan menodai dirinya, dan kita juga haru rela berkorban agar orang tersebut itu bahagia bersama orang lain. Walaupun tidak dengan diri kita, InsyaAllah pahala yang akan kita dapatkan, bukan malah memaksakan keinginnan kita untuk memilikinya. Ingat kadang setan mengeluarkan berbagai cara agar kita ikut menjadi golongan mereka jika kita memang sayang dengan orang tersebut. Terutama buat laki-laki, mintalah wanita tersebut dengan baik-baik untuk menjadi istrimu, bukan pacarmu. Jika memang wanita tersebut tidak bisa menerimamu maka jangalah kamu memaksakan kehendakmu untuk memilikinya hingga berbagai car kalian tempuh agar mendapatkan hatinya.

Ingat rasa cInta itu tidak bisa dipaksakan semakin kalian memaksakan rasa tersebut yang ada orang yang kalian cintai itu akan sangat menderita bukan malah bahagia. Jika memang kalian cinta kepada orang tersebut janganlah membuat ia susah bahkan doakan agar ia bahagia walapun tidak bersama kalian.

Begitu juga buat wanita jika kalian mencintai seseorang jagalah baik-baik rasa cinta Itu dan jangan sampai gara-gara cinta jadi mengorbankan harga diri kita sebagai wanita. Ingat, kehormatan wanita itu sangat berharga. Jadi, jagalah dengan baik. Jika memang kita mencintai seseorang tersebut karena Allah cukuplah kita berdoa. Jika memang dia jodoh kita pasti akan dipertemukan Allah.

Semoga Bermanfaat

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel